Kvinnorna tar över ambulansen

Rekordmånga kvinnor arbetar vid ambulansen i Karlskrona under sommaren. Åtta kvinnliga sköterskor arbetar under sommaren och det är mer än en fördubbling mot resterande tid av året.

Anledningen är inte kvotering utan att fler kvinnor än vanligt sökt tjänsten.

– Det är positivt med fler kvinnor inom vården och inom ambulansen i synnerhet, säger Bengt Pettersson, avdelningschef vid Ambulansen i Karlskrona

I mitten av augusti återgår ambulansen till sin normala bemanning med tre kvinnor.

Magnus Samuelsson
magnus.samuelsson@sr.se