Lidl överklagar bullerböter

Lidl i Ronneby överklagar miljönämndens beslut att betala vite på 125 000 kronor för bullerstörning vid varuleveranser.

Efter klagomål från grannarna som stördes nattetid av leveranserna försökte Lidl åtgärda problemet.

Men efter ett par månader blev det bullrigt igen och kommunen ålade Lidl med vite på 125 000 kronor. Något som kedjan överklagar, skriver Sydöstran.