Övervakningskamerorna på tapeten

Karlskrona kommun vill att Kammarrätten prövar målet som rör kommunens övervakningskameror som satts upp för att marknadsföra kommunen på internet.

Det var i maj som länrätten slog fast att Karlskrona kommun inte får använda sina sju kameror eftersom de tekniskt är så avancerade att man skulle kunna identifiera människor på bilderna.

Men kommunen tycker att målet är principiellt viktigt och bör prövas i högre instans. I sin begäran menar kommunen att det finns skäl att pröva målet igen eftersom det har kommit att handla mer om kamerateknik än om enskildas intigretet.

Kommunen yrkar också på att målet återförvisas till länstyreslen för en ny prövning av ansökan.