Fler besökare med gratis inträde

Både Marinmuseet och Blekinge Museum har sett en stor ökning av besökare sedan gratis inträde infördes vid årskiftet.

På marinmuseet är ökningen cirka 25 procent och där tror man att den stora ökningen ligger bland barnfamiljer och ungdomar.

- Vi hade varit nöjda om vi bara hade ökat med, 10 till 12%, men 25% är mer än vad vi hade kunnat hoppas på, säger Helena Grännsjö, informatör på Marinmuseet i Karlskrona.