Sluten kompostering - mindre lukt

Nu ska lukten från avfallsanläggningen i Mörrum minskas.

Miljönämden i Karlshamn har under en lång tid fått in klagomål på lukt från anläggningen. Då det konstaterats att lukten kommer från komposteringsanläggningen har man nu tagit fram en ny teknik som ska minska lukten.

Och i veckan gav Miljöförbundet Blekinge Väst sitt ok till den nya komposteringstekniken.

Ändringarna innebär att malningsprocessen kommer ske i ett slutet rum där materialet hamnar direkt i en sluten container.