KAIF vill ha fotbollsarena på Rosenholm

Styrelsen i Karlskrona AIF vill att nuvarande fotbollsverksamhet på Västra Mark flyttar till blivande Arena Rosenholm.

Det meddelar man i ett brev till Karlskrona Kommun.

I ideskissen som KAIF’s styrelse skickar med önskar man att det både ska anläggas en huvudarena för fotboll samt diverse grönytor för fotbollsspel.