Karlskrona Kommun krävs på 1,6 miljoner

En Lyckeby-familj känner sig lurad av Karlskrona Kommun och kräver nu ett skadestånd på ca 1,6 miljoner kronor.

Kravet kommer av att Karlskrona Kommun tidigare avslog en bygglovsansökan för en tomt på Verkö då man ansåg att området skulle behållas obebyggt som rekreationsmijlö.

Nu 8 år senare har dock Kommunen beslutat om att bebygga området själva.

Familjen vill ha ersättning för den uteblivna fastigheten och för sveda och värk då man tycker att kommunen ändrar beslut när det passar kommunen självt.