Tobaksutställning fimpad

Blekinge Museum får lägga ner sin utställning om tobaksodlingens historia.

Det är resultatet av den nya tobakslag som trädde i kraft den 1a juni i år. 

Anledningen är att det numera är förbjudet för tobaksbolag att sponsra verksamheter för allmänheten.  

Och utställningen om tobaksplantan sponsras av Tobaks- och tändsticksmuseet som i sin tur finansieras av Swedish Match. 

Detta skriver tidningen Sydöstran i dag.