Djurplankton boven i dramat

Tillgången på fisk har minskat stadigt under de senaste årtioendena, och för många sportfiskare nappar det sämre än någonsin den här sommaren.

Och nu visar ny forskning att det är brist på djurplankton som gör att aborre och gädda försvunnit från Kalmarsund.

Enligt en rapport från fiskeriverket så är just plankton fiskynglens huvudföda.

Roland Engqvist, forskare vid högskolan i Kalmar säger till Barometern att det är övergödningen som är boven i dramat då djurplankton har trängts undan av nya arter av växtplankton.