Nu får Kustbevakningen köra mot rött

Civila spanare från polis, tull och kustbevakningen kommer få rätt att bryta mot vissa trafikregler i framtiden. Det blir resultatet av en lagändring som träder i kraft den 1 augusti i år.

Främst gäller lagändringen en möjlighet för spaningsbilar att köra över hastightes begränsningar och köra på rött.

Tidigare har det alltså bara gällt uppmärkta bilar från respektive myndighet.

Tanken är att spaning på grovbrottslighet ska underlättas.

Kristina Falkstrand vid Kustbevakningen i Karlskrona ser ingen risk att trafiksäkerheten ska naggas i kanten.

- Man får bara använda sig av paragrafen om det är utom fara för trafiksituationen, säger hon.

Magnus Samuelsson
magnus.samuelsson@sr.se