Ostindiefarare till Sailet i Karlskrona

Det nybyggda fartyget Götheborg som är en kopia av ett segelfartyg som sjönk utanför Göteborg 1745, nyss hemkommen från Kina med sin last av kinesiskt porslin, kommer till Sailet i Karlskrona den 6 augusti.

Fartyget som senare i år ska segla mot Kina kommer till Karlskrona som ett tack för Marinmuseums hjälp i arbetet med att återskapa det som än gång var Ostindiska kompaniet flaggskepp.