Östersjön kokar algsoppa i minst 20 år till

EU bör ta ett större ansvar för Östersjön. Det säger Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet med anledning av den algblomning som drabbat Östersjön i sommar. För Anders Stigebrandt kom den ovanligt omfattande algblomningen inte som någon överraskning.

Det var egentligen förväntat eftersom SMHI redan i vintras och i våras mätte upp höga halter av fosfor och låga halter av kväve i Östersjöns ytvatten, säger Anders Stigebrandt. 

Anders Stigebrandt är en av de forskare som anser att det är fosforn som är styr övergödningen i Östersjön. Under många år har forskare vid framför allt Stockholms universitet hävdat att det är kväve som styr - en åsikt som dominerat miljöpolitiken.

Sommarens algblomning är naturens svar på tvisten mellan fosfor och kväveanhängarna. Vi har aldrig tidigare sett det så tydligt som i sommar, säger Anders Stigebrandt.

För att rädda Östersjön måste man sätta in åtgärderna för att minska utsläppen av fosfor från punktkällor i Baltikum, Polen och Ryssland där åtgärderna ger största utdelning, anser Anders Stigebrandt.

En internationell expertgrupp granskar just nu forskningsläget och situationen i Östersjön. Expertgruppen lämnar sin rapport i september.