Bränslebyte ska skona miljön

Företaget Karlshamn AB satsar nu på att göra sitt för att förbättra miljön.

Idag använder sig företaget av fossila bränslen som olja och gasol vilka kommer från mellanöstern men nu ska dessa bytas ut mot fasta bränslen som träpellets från skogsindustrin i södra Sverige.

Detta är bättre för miljön och betyder kortare transporter.

Arbetet med att byta ut brännmaterialen väntas vara klart vid årsskiftet.