Direktrapporteringen från rättegångens andra dag

Här läser du direktrapporteringen från andra dagen i målet mot idrottsprofilen.

Kristina Linde: Efter att hela dagen varit stängd så har nu rättegångens öppnats upp och vi journalister har fått komma in.

13:28, 4 May 2017

Kristina Linde: Under förmiddagen har åklagaren visat flera av de filmer som finns i bevisföringen. De är sekretessbelagda, därför har vi inte fått vara med.

13:29, 4 May 2017

Kristina Linde: Eftermiddagen kommer att ägnas åt att pojkarnas målägarbiträder får ge sin syn på händelserna. Först ut är Torgny Palm som är biträde åt en av de utsatta pojkarna.

13:30, 4 May 2017

Kristina Linde: "Den åtalade hävdar att det ska ha funnits ett samtyckte till det hemska som vi fick se på film igår. Men dem som samtycker till något måste ha förmåga att förstå innebörden av det som han utätts på. Man kan inte heller samtycka till något som är uppenbarligen oförsvarligt. Vilket detta är".

13:33, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu är det Björn Attnarssons tur. Han är målsägarbiträde åt tre av pojkarna.

13:35, 4 May 2017

Kristina Linde: "Min första klient har mått mycket dåligt sen det sista gärningstillfället. Han har blivit utsatt under en lång tid.", säger han.

13:37, 4 May 2017

Kristina Linde: "Min andra klient fick kontakt med den åtalade när han var 13 år. Han utsattes för övergrepp direkt då, men de saker som mannen åtalas för skedde först flera år senare. Det är de övergrepp som vi fick se på film igår."

13:38, 4 May 2017

Kristina Linde: "Efter varje tillfälle så han min klient mått mycket dåligt", fortsätter ombudet Björn Attnarsson.

13:39, 4 May 2017

Kristina Linde: Gällande Attnarssons tredje klient så var han utsatt som 14-åring. De övergreppen skedde hemma hos den åtalade mannen och enligt pojken själv så filmades de.

13:40, 4 May 2017

Kristina Linde: "Han har också mått mycket dåligt efter övergreppen. Han har haft sömnsvårigheter och stor frånvaro i skolan. Han har fått en tid inom barn- och ungdomspsykiatrin" avslutar Björn Attnarsson.

13:41, 4 May 2017

Kristina Linde: Nästa ombud är Jonas Rydgren, som också företräder tre pojkar. "Mannen har fungerat som chef för de här ungdomarna och de har haft en beorendeställning till honom."

13:43, 4 May 2017

Kristina Linde: Den åtalade 41-åringen sitter med huvudet nerböjt och armbågarna på bordet medan han lyssnar på pojkarnas ombud.

13:43, 4 May 2017

Kristina Linde: Han fortsätter att anteckna flitigt.

13:43, 4 May 2017

Kristina Linde: Björn Attnarsson: "Min klient har behövt söka psykologhjälp efter gärningarna."

13:46, 4 May 2017

Kristina Linde: Den sista av Jonas Rydgrens klienter har inte utövat själva sporten som resten av pojkarna, utan funnits med i kretsen runt den här idrotten.

13:47, 4 May 2017

Kristina Linde: "Han har fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.Och hans symptom har inte blivit mindre sedan detta hände",fortsätterJonas Rydgren.

13:48, 4 May 2017

Kristina Linde: Målsägarbiträde Mats Lind, som företräder två pojkar: "Den åtalade mannen har hjärntvättat de här ungdomarna för att kunna begå de här övergreppen".

13:51, 4 May 2017

Kristina Linde: "En av mina klienter träffade den åtalade redan när han var nio, tio år. Övergreppen började när han var elva.", berättar biträdet Mats Lind.

13:53, 4 May 2017

Kristina Linde: Det ska påpekas att alla händelser som nämns just nu inte omfattas av åtalet.

13:53, 4 May 2017

Kristina Linde: "Några av de saker som min klient fått utstå är att han tvingats gå på alla fyra, som ett djur och så har han blivit piskad", berättar Mats Lind.

13:55, 4 May 2017

Kristina Linde: Pia Lindström företräder tre av de målsägande pojkarna: "Den åtalade har rört sig bland unga människor i idrottssammanhang och det finns inslag av pedofili i det sätt som han snärjt in pojkarna i sitt nät", säger hon.

13:58, 4 May 2017

Kristina Linde: Även målsägarbiträde Palm nämnde ordet pedofili när han pratade om hur den åtalade gått tillväga för att knyta pojkarna till sig.

13:59, 4 May 2017

Kristina Linde: Pia Lindström: "Åtalet bygger helt och hållet på det filmmaterial som finns i bevisningen. Och jag vill peka på längden av momenten där han strypt andningstillförseln på de här pojkarna. Det handlar om mycket lång tid vid vissa av tillfällena".

14:04, 4 May 2017

Kristina Linde: Jag ser inte mycket av den åtalade mannen eftersom han sitter halvt vänd bort från den bildskärm som vi journalister följer rättegången via.

14:05, 4 May 2017

Kristina Linde: Pia Lindström avslutar med att säga: "Det är bara en liten del av det som inträffat som finns med i det här åtalet. Det är mycket mer än så som har hänt".

14:06, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu är det Nils Fagrenius som pratar. Han är alltså försvarsadvokat åt den åtalade idrottsledaren.

14:08, 4 May 2017

Kristina Linde: Han ger sin bild av vad som hänt vid vissa av de tillfällen som mannen är åtalad för.

14:08, 4 May 2017

Kristina Linde: Han går igenom tidpunkter för när hans klient enligt åtalet ska ha begått övergepp på en av pojkarna. Händelserna ska ha skett i olika städer. "Vid ett av tillfällena träffades de, men inga övningar skedde. Vid ett annat tillfälle stämmer det inte alls att de träffades", säger Nils Fagrenius.

14:14, 4 May 2017

Kristina Linde: Han säger till den åtalade mannen att "ge sig till tåls", när han försöker skynda på sin försvarare.

14:15, 4 May 2017

Kristina Linde: Nils Fagrenius går vidare till andra händelser, sommaren 2014. Han förnekar att hans klient träffat en av pojkarna då, något som åklagaren hävdar.

14:19, 4 May 2017

Kristina Linde: Han fortsätter med att medge att hans klient träffat samme pojke hemma hos sig vid ett annat tillfälle, men att inga övningar förekom.

14:23, 4 May 2017

Kristina Linde: Än så länge så ser det ut som om mannen förnekar att han ska ha utfört några övningar alls vid de tillfällen som inte har filmats.

14:25, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu handlar det om sommaren 2016. "Vid det här tillfället så var pojken hemma hos min klient, men ingen övning har skett."

14:27, 4 May 2017

Kristina Linde: Den pojke som det handlar om just nu ska enligt åtalet ha utsatts för övergrepp vid 14 tillfällen. I ett av dem finns film bland bevisföringen.

14:30, 4 May 2017

Kristina Linde: Advokaten fortsätter: "Vid det sista tillfället som finns med i åtalet så har det skett två övningar."

14:34, 4 May 2017

Kristina Linde: Detta är det enda tillfället som finns med på film.

14:34, 4 May 2017

Farbror Bruno: Hej, Kommer media att gå ut med 41-åringens identitet vid en fällande dom?

Kristina Linde: Hej Bruno. Nej, vi går i princip aldrig ut med identitet varken när det gäller misstänkta eller dömda.

14:36, 4 May 2017

Greta: Är det många åhörare på plats? Vet man i förväg vilka dagar som förhandlingen kommer att ske bakom lyckta dörrar?

Kristina Linde: Hej Greta. Nej, det är bara ett par åhörare på plats i dag. Från media är vi fyra. När det gäller de stängda dörrarna så brukar vi få veta vad planen är, men idag har allt tagit längre tid än beräknat och därför har vi fått sitta utanför och vänta mycket.

14:39, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu går advokaten vidare till nästa pojke som enligt åtalet ska ha utsatts för övergrepp av hans klient.

14:43, 4 May 2017

Kristina Linde: Vid ett av tillfällena så förnekar han att de alls har setts, vid ett annat att vissa av sakerna som han är utsatt för inte har hänt.

14:46, 4 May 2017

Kristina Linde: Där pausar rådmannen rättegången. Den börjar igen om 15 minuter.

14:46, 4 May 2017

Lisa: Hej, Hur fungerar det om man döms? Är det skattemedel som får betala skadeståndet då, eller är det något som den åtalade förväntas göra?

Kristina Linde: Det är den dömde som ska betala, så långt det är möjligt.

14:48, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu börjar rättegången igen.

15:17, 4 May 2017

Kristina Linde: Det är 41-åringens advokat som fortsätter att berätta mannens bild av vad som hänt.

15:17, 4 May 2017

Kristina Linde: Han vill korrigera vissa saker som han anser är felaktiga i åtalet. "Det som beskriv som en ridpiska är i själva verket en antenn. Den och de buntband som använts har inte orsakat någon skada", säger Nils Fagrenius.

15:19, 4 May 2017

Kristina Linde: "Det har nämnts att min klient har velat exkludera pojkarnas föräldrar. Men det är helt fel. Han har snarare försökt uppmuntra till kontakt med föräldrarna."

15:20, 4 May 2017

Kristina Linde: Det var flera av målsägarbiträdena som nämnde att 41-åringens strategi har varit att hålla föräldrar oventande om vad han gjorde.

15:21, 4 May 2017

Kristina Linde: "Vi tillbakvisar åklagarens uppgift om att vissa av övningarna varat i flera timmar. Den längsta övningen varade i drygt två timmar och då var momenten med plastpåse på huvudet bara en liten del av den", berätttar advokat Nils Fagrenius.

15:24, 4 May 2017

Kristina Linde: "Den springande punkten i de här övningarna har varit samtycke. Han har alltid lyssnat på dem och varje gång tagit av påsen om de sagt det", fortsätter han.

15:25, 4 May 2017

Kristina Linde: "Om pojkarna har beklagat sig så har han sett till att de fått byta position".

15:26, 4 May 2017

Bianca: Kommer det vara någon psykisk utredning på den dömde, eller vet man om han är psykiskt frisk?

Kristina Linde: Hej Bianca. Såhär tidigt i rättegången har vi inte hört något om det. Om rättspsykiatrisk utredning begärs så brukar det göras i samband med att förhandlingarna avslutas.

15:29, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu pratar mannens advokat om det beroende som flera av pojkarnas ombud har lyft fram som en extra känslig omständighet.

15:31, 4 May 2017

Kristina Linde: "Beroendet har varit ömsesidigt och ingen av pojkarna har haft svårt att säga emot min klient om de inte tyckt som honom", säger Nils Fagrenius.

15:32, 4 May 2017

Kristina Linde: Han bemöter också ombudens tal om pedofili och sexuella gärningar. "Det har inte funnits några sexuella syften från hans sida över huvudtaget."

15:33, 4 May 2017

Kristina Linde: "Orsaken till att min klient ville göra pojkarna mer tåliga för smärta har varit att man måste utstå smärta om man ska komma långt som idrottsman", säger advokaten.

15:36, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu visar han en kort film där idrottsmän gör sig illa, för att stärka detta argument.

15:38, 4 May 2017

Kristina Linde: "Han gjorde inte de här övningarna för sin egen njutnings skull"

15:41, 4 May 2017

Kristina Linde: "När det gäller BDSM-filmerna som hittats hos honom så har han tagit inspiration därifrån tillvissa bindningstekniker", fortsätter advokaten.

15:41, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu visar advokaten en film på hur en amerikansk rekryt inom militären, bunden till händer och fötter, sänks ner i vatten.

15:45, 4 May 2017

Kristina Linde: "Detta är en sådan typ av andningshämmande övning som min klient har inspirerats av", säger han.

15:45, 4 May 2017

Kristina Linde: "Han har inte haft uppsåt att skada. Han har aldrig märkt att de har farit illa.Tvärtom har de nått större idrottsliga framgångar efter hans övningar".

15:47, 4 May 2017

Kristina Linde: Nu vill advokaten visa filmer som är belagda med sekretess. Det betyder att jag måste avsluta rapporteringen. Tack för att ni läst!

15:51, 4 May 2017

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".