Hittade kanyler i sandlådan

2:19 min

Lekplatsen i bostadsområdet Marieberg i Karlskrona ska städas varje dag. Ändå hittade hyresgästen Paul Nilsson kanyler i sandlådan.

Trebarnspappan Paul Nilsson som bor i Marieberg gjorde en otäck upptäckt vid bostadsområdets lekplats när han lekte med dottern Emmie, 1,5 år. I sandlådan låg kanyler och glasbitar.

– Jag hittade tre kanyler som jag tog upp och kastade eftersom jag blev orolig över att barnen skulle sticka sig på dem, säger han.

Daglig städning
Det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem som äger fastigheterna i området sköter inte själv om grönytor och lekplatser. Det arbetet är utlagt på entreprenad.

Skötselavtalet säger att företaget ska utföra daglig tillsyn av lekplatsen. I praktiken innebär det att kontrollera lekutrustningen och plocka skräp varje dag.

Jag hittade tre kanyler som jag tog upp och kastade eftersom jag blev orolig.

Karlskronahem menar att det trots daglig tillsyn inte går att helt garantera föräldrarna att lekytorna är riskfria.

– Vi kan aldrig uppnå 24 timmars bevakning på våra lekplatser. Oavsett var man rör sig med ett småbarn kan man aldrig vara säker, utan man har ett föräldraansvar, säger Björn Eliasson, vd på Karlskronahem.

Tidigare vite
Karlskronahem anlitar två olika företag att sköta den yttre skötseln i sina bostadsområden. De båda bolagen har de senaste tre åren fått vitesföreläggande på sammanlagt omkring 60 000 kronor för att de slarvat med gräsklippning, ogräsrensning och skräpplockning. Men trots fynden av kanylerna i sandlådan anser inte Karlskronahems vd Björn Eliasson att företaget misskött sitt uppdrag:

– Vi har inte personal på plats varje sekund och minut, utan de är där en eller några gånger per dag. Och mellan dem tillfällena så kan det komma dit skräp, säger han, och menar att det inte är aktuellt med ett nytt vitesföreläggande mot företaget.