Många broar klarar inte de tyngre lastbilarna

1:41 min

Nästa vår tillåts lastbilarna i Sverige väga 74 ton, vilket är 10 ton tyngre än idag. Men på många vägar går det inte att köra med så tunga fordon enligt Trafikverket.

Från och med någon gång under våren 2018 blir det tillåtet att köra med lastbilar med en maxvikt på 74 ton, alltså tio ton mer än i dag.  

Men vägnätet för de tyngre lastbilarna kommer att bli begränsat.

- Tio procent av vägarna klarar inte den nya belastningen har vi konstaterat i fördjupningsstudier. Vi också att det är 900 broar som inte klarar av belastningen, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket.

Trafikverket menar alltså att tio procent av vägarna inte klarar den nya vikten och 900 av landets drygt 16 000 broar behöver förstärkas för att klara det.  

- De är direkta flaskhalsar i systemet, tyvärr är de också utspridda över landet vilket kommer innnebära att vi inte kan öppna vägar lite överallt utan det måste göras något åt det.

Det är bland annat skogindustrin som under flera år jobbat för att få igenom tyngre transporter. Henrik von Hofsten jobbar med skogens transportfrågor på Skogforsk. Han säger att det delvis handlar om miljön.

- Därför att vi får mer last per lastbil så kan vi köra med färre lastbilar.