Polisens effektiva satsning – samarbetar för att kartlägga brott

1:36 min

Sedan polisens omorganisation har de blivit effektivare på att samarbeta över länens gränser för att få fast kringresande ligor. Detta genom en ny verksamhet för brottssamordning.

För två år sedan inrättades en så kallad brottssamordnings verksamhet, där polisen från alla sju regioner samarbetar för att kartlägga brott. Det handlar framförallt om brott mot äldre, inbrott i villor och stulna bildelar.

– Det som tidigare var ett enskilt brott som vi kanske inte lade någon kraft vid att utreda är nu en del av en samlad bild, vilket gör att vi nu lägger kraft på det, säger Mattias Sigfridsson, t.f chef för polisens brottssamordning i Region Syd.

 

Polisens organisation har varit omdiskuterad, bland annat för att få brott klaras upp. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet förblir till exempel 96 procent av alla villainbrott i landet olösta. 

– Vi är fortfarande i en utvecklingsfas. Jag ser väldigt positivt på det, säger Peter Ankarstrand, chef för polisens brottssamordning i Region Öst. Han menar att verksamheten hållit på för kort tid för att det ska synas i statistiken.