Uteblivet busskort för elever från Kallinge

3:37 min

Varje år nekas ungdomar från Kallinge ersättning för sina busskort eftersom de bor för nära gymnasieskolan i Ronneby. Om de väljer skolgång i en grannkommun får de däremot busskortet betalt, vilket blir en dyr affär för hemkommunen.

Ulrica Arnoldsson bor själv i Kallinge, och hennes dotter ska börja i gymnasiet till hösten. Eftersom hon bor några hundra meter för nära skolan i Ronneby kommer hon inte få sitt busskort betalt av skolan.

– Det känns jättetråkigt, säger Ulrica Arnoldsson. 

Ifrågasätter kommunens regler
Hon har skrivit till utbildningsnämnden och bett dem se över regelverket kring busskorten. Gränsen för busskortsersättning går vid sex kilometer, vilket innebär att Kallinge delas på mitten.

– Man kan stå på samma busshållplats, där hälften av ungdomarna har fått busskort och hälften inte fått.

Enligt Ulrica Arnoldsson har flera föräldrar i Kallinge uttryckt frustration över situationen, och för hennes egen del är det inte första gången hon engagerar sig i frågan. 

– När min son skulle börja gymnasiet uppdagades det att han inte skulle få ett busskort. Då valde han en skola i Karlshamn istället. 

Dyr affär för kommunen
Att välja en skola i en annan kommun blir en kostsam affär för ens hemkommun. I fallet med Ulrica Arnoldssons son fick Ronneby betala ett busskort för fyra zoner i stället för ett enzonskort.

Dessutom behövde Ronneby betala interkommunal ersättning på nästan 100 000 kronor, vilket handlar om att hemkommunenen är skyldig att finansiera ens skolgång om den sker i en annan kommun. 

Kostnaden är dock inte en anledning att göra några undantag, enligt Lennart Förberg som är ordförande i Utbildningsnämnden. 

– Om vi skulle ge oss in i att göra undantag och göra avsteg så skulle vi göra det helt omöjligt för tjänstemännen att följa politikernas beslut. Då måste vi i så fall titta på de regler som vi satt i händerna på våra tjänstemän. 

Lennart Förberg ser personligen inte någon anledning till att se över regelverket i nuläget, och kan inte svara på om det kommer ändras framöver.

– Jag ser själv inte någon direkt anledning att lyfta reglerna nu, men om någon skulle göra det så är jag inte negativ till det.

Vill se förändring

Ulrica Arnoldsson har däremot lätt att se vad som borde göras för att åtgärda problemet. 

– Jag tycker inte man ska dra någon kilometergräns, utan Kallingeungdomar borde få busskort. Jag förstår att man måste ha gränser, men det känns jättekonstigt att ett samhälle ska delas.