Brett stöd för politikerkarantän

2:29 min

Förslaget att statsråd och statssekreterare som byter jobb ska kunna sättas i karantän i upp till ett år har brett politiskt stöd. Det visar Ekots genomgång.

Tanken med en lagstiftning om karantän är att förhindra intressekonflikter när högt uppsatta politiker byter sida från politik till näringsliv.

- Vi är i princip positiva till en reglering, och vi ser fram emot att regeringen återkommer till oss när man har analyserat remissvaren för att diskutera mer i detalj hur en sådan reglering i så fall ska utformas, säger Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Frågan om toppolitiker som byter bransch och går direkt till näringslivet har lett till heta debatter genom åren. Ett exempel är när den tidigare näringsministern Björn Rosengren blev rådgivare i Kinneviksfären.

Sverige är ett av de länder som saknar reglering på det här området, men i januari föreslog regeringens utredare att före detta statsråd och statssekreterare ska bli skyldiga att i förväg anmäla en ny anställning till en särskild nämnd.

Det handlar om jobb de tänker börja inom tolv månader från det att de har lämnat regeringskansliet, med undantag för statlig tjänst och politiska uppdrag.

Om det bedöms finnas intressekonflikter ska politikerna kunna förbjudas att påbörja det nya arbetet eller att jobba med vissa frågor i upp till ett år.

I vissa fall kan de ha rätt till ersättning under tiden i karantän.

Civilminister Ardalan Shekarabi tycker att förslaget om karensregler är "välavvägt", och säger till Ekot att regeringen siktar på att lägga fram en proposition under mandatperioden.

- Det är bra att vi har rörelse mellan politik och näringsliv, men då måste det också finnas regler som bland annat hanterar potentiella intressekonflikter, säger Ardalan Shekarabi.

– Och det är en viktig fråga för medborgarnas förtroende för det politiska systemet och våra demokratiska institutioner, säger civilministern.

Och det finns alltså ett brett stöd i riksdagen för en ny lagstiftning som innebär att tidigare statsråd och statssekreterare ska kunna sättas i karantän, det visar Ekots kontakter med partierna.

Moderaternas Andreas Norlén understryker dock att det är bra att före detta toppolitiker fortsätter att jobba och inte lever på skattepengar.

- Arbetslinjen ska gälla även ministrar. Men sedan kan det ju i vissa fall vara känsligt att man arbetar vidare inom ungefär samma område som man har ansvarat för som minister, men den här gången i privat sektor, säger Andreas Norlén.

– Det är den typen av frågor som har aktualiserats, och det gör att vi tycker att det finns skäl att se på den här frågan, säger Norlén.

Även Vänsterpartiets Mia Sydow Mölleby är positiv.

- Jag tror att det skulle vara bra för förtroendet, att man vet att när statsråd och statssekreterare avgår, så görs det en granskning av vad det är rimligt att man går till i stället. Det är bara bra att det görs, menar Mia Sydow Mölleby.

Fredrik Eriksson, ledamot för Sverigedemokraterna i konstitutionsutskottet, tycker också att det kan finnas behov av en nämnd som prövar politikers övergångar.

Men Eriksson efterlyser sanktionsmöjligheter, något som regeringens utredare inte tycker behövs.

- Det blir meningslöst att införa regler om det inte leder till några konsekvenser om man inte lever upp till reglerna, säger Fredrik Eriksson.