Kräftor fortsatt hotade av pesten

2:05 min

Kräftfisket är inte det största hotet mot den ansträngda arten flodkräfta förklarar Lars Lundahl från Länsstyrelsen i Blekinge.

Det största hotet som flodkräftan möter är kräftpesten som sprids via illegal utsättning av signalkräftor som är smittade eller när redskap och båtar flyttas mellan olika vattendrag. 

– Kräftpesten är en algsvamp som lever parasitiskt på kräftor, det finns risker med att flytta båtar,kanoter och redskap mellan olika vatten, säger Lars Lundahl. 

Smittat vattendrag
Om en smitta drabbar ett vatten så dör i stort sätt alla flodkräftorna inom tio dagar. Därför menar Lars att det är väldigt viktigt att alla följer lagen och desinficerar sina redskap och båtar innan man flyttar dem till ett nytt vattendrag. 

Vem får fiska?
Allt kräftfiske är enskilt och privat och man måste alltid ha någon form av tillstånd från dem som äger fisket. 

– Det finns inget allmänt fiske av kräftor i Blekinge, säger Lars Lundahl. 

För den som har fiskevattnet så är det fritt fram att ta upp de flodkräftor och signalkräftor som han får i sina redskap. 

– Kräftmjärdar är utformade så att de små kräftor inte fångas utan kryper ut igen och därför tycker jag inte att man behöver vara restriktiv till hur många kräftor man tar upp, säger han.  

Även länsstyrelsen kommer att fiska i olika vattendrag för att inventera beståndet av flodkräftorna. Men dessa kräftor kommer att få återgå till vattnet och inte hamna på någon kräftskiva försäkrar Lars Lundahl.