Fiskeindustrins ödesdag nära

4:46 min

Det isverk som förser västra Blekinges fiskeindustri med is har stora ekonomiska problem. Får de inget stöd kan det innebära att industrin försvinner.

Nogersunds isförsäljning är en ekonomisk förening som med sitt isverk i hamnen förser is till drygt 40 yrkesfiskare och ett antal fiskföretag. Isverket är oumbärligt för att industrin ska fungera, särskilt under vår och sommar. 

Men föreningen befinner sig i allvarlig ekonomisk kris till följd av stadigt minskande antal yrkesfiskare.

Det är i fara, en väldigt stor fara.

– Sysslar man med fiske så måste man ha is och kyla varan. Det är inte mycket som krävs för att bägaren ska rinna över, det är i fara, en väldigt stor fara, säger Lennart Arvidsson, föreningens ordförande och tillika sillfiskare. 

Oumbärligt för yrkesfiskare
Varje dag skeppas tonvis med is ut från hamnen, allt tillverkat i den gråa byggnaden med dess underliga kran.

Försvinner den så försvinner industrin. Alla runtomkring försvinner, inte bara fisket

Från Karlshamn och hela vägen västerut utnyttjar fiskebåtarna isen härifrån. 

– Försvinner den så försvinner industrin. Alla runtomkring försvinner, inte bara fisket, säger Lennart Arvidsson. 

Ett par hundra meter bort står Staffan Nilsson och ordnar till sina nät. Han är yrkesfiskare med 20 års erfarenhet, trots det är han en av de yngsta i industrin. Han berättar att yrkesfisket troligtvis är borta inom fem år. Tidigare än så om nu isverket skulle gå i graven. 

– Då får fiskarna gå ihop och köpa egna isverk och det finns inga pengar till det. Det går dåligt som det är nu, ska vi då investera i isverk...

Isens betydelse är uppenbart avgörande för att hålla industrin igång. Det är ett ben som inte får falla omkull. 

– Det betyder allt, vi kan inte fiska utan is på sjön. Fisken isas året om, det är ett måste så den betyder allt att ha kvar, säger Staffan Nilsson.

Ber om hjälp
Föreningen har tidigare bett Länsstyrelsen i Blekinge om stöd i form av EU-bidrag men blivit nekade. 

Nekades driftbidrag Länsstyrelsen i Blekinge.

Nu har de vänt sig till Sölvesborgs kommun för att hitta en lösning. Antingen ekonomiska bidrag eller att kommunen rentav köper isverket. Så som Karlskrona kommun gjorde med isverket på Saltö 2014.

Sölvesborgs kommunchef Lars Ericsson är optimistisk att en lösning kommer att hittas. 

– Vi försöker hjälpa till att stötta. Det har vi erfarenhet av sedan tidigare. En lösning är att hitta andra intressenter som kan gå in på kommersiell grund. En annan möjlighet kan vara någon extern finansiering, säger han.

Lars Ericsson fortsätter: 

– Vi ska konstruktivt stötta och hjälpa dem så att isverket får finnas kvar för den har betydelse för fiskbranschen.

Sista september – ödesdag
Men de ekonomiska problemen kräver att snabba beslut tas. I slutet av september måste föreningen ha funnit en lösning.

– Banken har satt ultimatum. De vill komma fram till en lösning och de förstår problemet. Men de kan inte heller förhala och förhala, och därför är det datumet satt, säger Lennart Arvidsson

Det värsta scenariot är att vi får lägga ner.

Om det nu inte kommer en lösning och den sista september inträffar, vad händer då?

– Det värsta scenariot är att vi får lägga ner. Så är det. Men det hoppas jag verkligen inte på, säger Lennart Arvidsson.