Saltsjöbaden rivs – miljonbelopp skänks till nybygge

1:19 min

Ett hemvändande par från USA skänker 50 miljoner kronor till Karlshamn. 15 miljoner går till att bygga det nya Saltsjöbaden då det gamla ska rivas.

I flera decennier har Karlshamns kommun skjutit till extra pengar för att Saltsjöbaden i Vägga inte ska förfalla. Men nu kommer den gamla byggnaden att rivas och göra plats för det nya Saltsjöbaden.

Bakom detta står de hemvändande äkta makarna Katarina och Ingvar Backhamre som flyttade från Karlshamn till USA för 32 år sedan. Paret skapar nu en ny stiftelse med 25 miljoner kronor som ska gå till allmännyttiga ändamål i kommunen.

"Ett ståtligt Saltsjöbaden"
Ytterligare 15 miljoner ska läggas på nya Saltsjöbaden.

– Vi vill bygga ett ståtligt Saltsjöbaden som Karlshamnarna kan vara stolta över i generationer, säger Ingvar Backhamre. 

Även ett museum över parets livshistoria och ett konstgalleri kommer etableras i den nya byggnaden. Katarina Backhamre är från staden ursprungligen och numera konstnär, hennes ateljé ska också finnas i byggnaden. 

– Det är väldigt stimulerande att sitta där ute och måla. Det är en omställning att flytta tillbaka men det är en väldigt charmig sommarstad, säger hon.

Miljonerna fördelas
25 miljoner går alltså till den nybildade stiftelse Ingvar och Katarina Backhamres minne. Sex miljoner har hittills delats ut till Karlshamns golfklubb och paret vill också stödja Karlshamns museum till minne av den svenska utvandringen till Amerika.

– Jag tycker det är helt fantastiskt att vi äntligen får en lösning på Saltsjöbaden, säger Per-Ola Mattson (S), kommunalråd.

– Jag är jättenöjd, jag tycker att det har gått jättebra. Vi har diskuterat dessa frågor i sex månader för att hitta en lösning som passar alla.

Även Karlshamns oppositionsråd är glad över att stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne har upprättats och gått in med miljoner.

– Jag är väldigt nöjd, detta är en win-win på många sätt, säger Magnus Gärdebring (M).

Stiftelsen ska också årligen dela ut uppåt 600 000 kronor i cirka 40 år framöver. Detta stipendium går till ungdomar för studier inom ekonomi och juridik, konst, kulturell verksamhet, miljövård och social hjälpverksamhet.