Ungdomsorganisationer vittnar om ökad stress och utbrändhet

2:18 min

Samtidigt som ungdomsrörelsen i Sverige växer så uppger allt fler organisationer att de har problem med negativ stress och utbrändhet, det enligt en kommande rapport från Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU.

– Jag ser väldigt många organisationer som har problem med eldsjälsgrejer, att många tar på sig för mycket för att det är kul, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL ungdom. 

Frank Berglund menar att det finns en eldsjälsproblematik inom många ungdomsorganisationer som resulterar i bland annat utbrändhet, sjukskrivningar och får hela organisationer att gå på knä. Det är en stress som fått honom att själv ifrågasätta sitt engagemang.

– Jag hoppade av mina studier och träffade en kurator som hjälpte mig att lägga upp en stabil plan över hur jag skulle jobba, säger Frank Berglund.

Samtidigt växer ungdomsrörelsen i Sverige, men många av organisationerna får på grund av detta sämre ekonomiska förutsättningar – fler organisationer innebär mindre pengar till varje enskild organisation. Detta eftersom statsbidragen till organisationerna varit i sort sett oförändrade under de senaste tio åren.

Hannah Kroksson, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, som står bakom den kommande rapporten om villkoren i ungdomsrörelsen och hon menar att stressen har sin grund i ekonomin.

– Jag tycker det är positivt att ungdomsrörelsen växer, men det är tråkigt när det får så fatala konsekvenser, säger Hannah Kroksson.

Anna Ekström är gymnasie- och kunskapslyftsminister med ansvar för ungdomsfrågor. Hon tycker att stressen inom organisationerna ska tas på allvar, men understryker samtidigt att Sverige har ett av världens mest generösa bidragssystem till just barn och ungdomsorganisationer.

– Det är svårt att hitta ett land där ungdomsorganisationerna får mer statliga pengar, men jag är mycket medveten att man från ungdomsorganisationerna tycker att man behöver ett större anslag, säger Anna Ekström.

Frank Berglund från RFSL ungdom håller med om att problematiken med lägre bidrag skapar en stress. Han säger att många arbetar ideellt eller deltid och ofta hamnar ett väldigt stort ansvar på några få personer. Och utbrändheten bland unga engagerade, ser han som en stor förlust för hela samhället.

– Det är jättemånga av mina kollegor i andra organisationer som hade blivit fantastiska politiker eller tjänstepersoner. De hade så mycket framför sig, säger Frank Berglund.