Miljonregn till länets skolor – så mycket får din kommun

Nu är det klart vilka kommuner och friskolor som får ta del av Skolverkets jämlikhetspeng. Pengarna ska gå till att öka jämlikhet och att fler unga ska nå gymnasiet.

Sammanlagt delas 500 miljoner kronor ut till socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att öka jämlikheten i skolan och få fler att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

Mest pengar i Blekinge län får Karlskrona kommun med 3,2 miljoner kronor. Därefter kommer Ronneby med drygt 2,3 miljoner.

Hur kommunerna och skolorna väljer att använda pengarna är upp till dem själva. Insatser kan exempelvis vara satsningar på kompetensutveckling, fortbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, personalkostnader, inköp av lärarresurser eller andra kostnader som svarar mot syftet med bidraget.

Så mycket får din kommun:

  • Karlskrona  3 201 002
  • Ronneby     2 347 225 
  • Karlshamn  2 013 210
  • Sölvesborg 1 106 390
  • Olofström   1 019 372

Även ett par friskolor som har verksamhet i länet tilldelas medel:

  • Friskolan i Strömsberg     25 177
  • Thoren Framtid              942 521