Tom lagerlokal kostar skattebetalarna miljoner

En tom lagerlokal i Nättraby tickar pengar varje dag. Lokalen får inte användas men hyran ska betalas ändå.

Landstinget Blekinge har problem att få plats med allt sjukvårdsmateriel. Eftersom materieldepån även lagerhåller materiel som ska till Kronoberg börjar platsbristen bli påtaglig. Men landstingets ambition att utöka ytan för sitt lager har hamnat i domstol.

– Volymen ökar med 20 till 30 procent per år. Vi är snart i en brytpunkt där lokalerna inte klarar de här volymerna längre, säger Per Johansson, chef för landstingsservice.

Landstinget förhandlade med en företagare om att få hyra lagerplats i Nättraby. Men inget kontrakt skrevs och då hörde ett annat företag av sig och erbjöd sig att bygga ny lokalyta i Nättraby som landstinget kunde hyra.

Landstinget Blekinge slöt avtal med företaget Acrinova som byggde en lagerlokal intill E22. Under byggets gång lämnade landstinget förslag på var golvbrunnar och fönster skulle placeras. Sedan årsskiftet har det färdiga förrådet kostat skattebetalarna drygt 160 000 kronor varje månad - trots att det står helt tomt.

För innan materieldepån hann flytta in i de nya lokalerna blev förrådet en sak för domstolen. Den företagare som landstinget först förhandlade med överklagade till förvaltningsrätten och menade att Lagen om offentlig upphandling, LOU inte hade följts. Hyra av lokal är undantaget från LOU, men förvaltningsrätten anser i sin dom att landstinget påverkat uppförandet av bygget så mycket att det borde gjorts en offentlig upphandling.

– Den påverkan vi har gjort är verkligen ringa om man jämför med hur det har fungerat på andra ställen i landet, säger Per Johansson.

Domen har nu överklagats vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Fram tills frågan avgjorts där måste landstinget fortsätta att betala hyra till en lokal de inte använder.

– Även om vi får ett domslut som säger att hyresavtalet gäller kommer det dröja säkert ett år innan vi kan flytta in i Nättraby, säger Per Johansson.