Brand i arbetsfordon

Räddningstjänsten åkte till Djupekås i Mjällby för att släcka en brand i ett arbetsfordon.

Men när de kom fram hade elden redan självslocknat. Ingen person kom till skada och branden gav inga trafikstörningar.