Åldersbestämningen ger olika resultat - han utvisas ändå

4:31 min

Trots att utredningen kring Mostafa Mohseni från Ronneby visar att han är både över och under 18 år har Migrationsverket skrivit upp hans ålder och beslutat att han ska utvisas till Afghanistan.

I den medicinska åldersbedömningen bedöms Mostafa Mohsenis tänder vara över 18 år men knäna under 18 år.

Mostafa Mohseni säger att han anklagas för att ljuga.

– När jag gråter säger de att jag inte gör det på riktigt, att jag ljuger, berättar han. 

Skrev upp åldern
Efter ett och ett halvt år i Sverige fick han i juni ett utvisningsbeslut eftersom Migrationsverket skrivit upp hans ålder. 

Mostafa Mohsenis advokat Carolina Sandekjer är, liksom flera andra, starkt kritisk till den här bedömningen och menar att man lägger för stor vikt vid den medicinska åldersbestämningen. 

– Den är inte entydig och dessutom finns det annan utredning som visar att han är under 18, säger hon. 

"Tillräckligt pålitlig"
Men Elias Palm, avdelningschef på Rättsmedicinalverket menar att trots att det bara är Mostafa Mohsenis tänder som talar för att han är över 18, så är metoden tillräckligt pålitlig. 

– Både tand- och knämetoden innebär en mycket större risk att bli felaktigt bedömd som barn fast man är vuxen än tvärtom, säger han.

Slår inte fast
Däremot är han noga med att påpeka att Rättsmedicinalverket aldrig slår fast en specifik ålder med hjälp av sina bedömningar. 

– Det är upp till Migrationsverket att använda det i sin samlade bedömning. 

Väger tyngre
Och i Mostafa Mohsenis utvisningsbeslut står det att den samlade bedömningen talar starkt för att han är över 18 år - trots att tänderna och knät visar olika. Dessutom anser både Socialtjänsten och personal på HVB-hemmet gett utlåtande och anser att han är under 18 år. 

– Det är uppfattningar av en person, något som inte väger lika tungt som en åldersbedömning, säger Jerry Johansson, enhetschef på Migrationsverket. 

Stora konsekvenser
Men advokat Carolina Sandekjer anser att Migrationsverket borde ta hänsyn till de enorma konsekvenser som ett utvisningsbeslut får för Mostafa Mohseni. 

– Unga vuxna utsätts för tvångsarbete, sexuellt utnyttjande, tvångsrekrytering till beväpnade grupper. Jag tycker att Migrationsdomstolen ska tydliggöra vilket bevisvärde de medicinska åldersbedömningarna ska få, säger hon.