Ingen tidsplan för när järnvägen ska klara höststormar

0:31 min

Trots att merparten av Sydsveriges järnvägar är trädsäkrade mot stormar, finns det i nuläget inga planer på när Blekinge kustbana ska trädsäkras.

Eftersom sträckan Karlskrona – Kristianstad inte är åtgärdad ställer Trafikverket av all tågtrafik varje gång SMHI går ut med en klass 1-varning för kraftiga vindar.

Per Velander som är trafikplaneringschef på Blekingetrafiken tycker att läget är frustrerande.

– Varje gång det blir kraftiga vindar så dyker det här problemet upp, säger han. 

Inga pengar
Per Velander och hans kollegor på Blekingetrafiken har i omgångar bett Trafikverket att trädsäkra även Blekinge kustbana, men svaret har alltid varit detsamma.

– Man säger att pengarna inte finns och att det inte finns någon tidsplan på när sträckan kan bli åtgärdad.

Skåne och Kalmar
Övriga sträckor som det här gäller är Simrishamn - Ystad och Stångådalsbanan, medan övriga järnvägssträckor i syd är trädsäkrade.

Trädsäkrad järnväg innebär att träden är röjda på 20 meters avstånd på båda sidorna rälsen.

Per Joelsson som jobbar på Trafikverkets planeringsavdelning säger att trädsäkring av Blekinge kustbana är viktig, men att det ännu så länge är oklart när arbetet kan komma att göras.

Enligt Per Joelsson finns arbetet med i en preliminär tioårs planering, men exakt hur den ska se ut ska först beslutas av regeringen.