Lastbilsparkering kan minska miljöförstöring

För att få bort lastbilar som är uppställda både inne i Olofströms centrum, i villaområden och vid vägkanter ska en uppställningsplats för lastbilar mellan riksväg 15 och järnvägen utredas.

Det är bland annat en delvis outnyttjad personalparkering som skulle kunna användas.

Det skulle kunna minska både nedskräpning och miljöförstöring, säger Anders Borgehed, utvecklingschef på Olofströms näringsliv.

För att det ska kunna bli en uppställningsplats behöver det köpas in mark, asfalteras och stängslas in och den skulle kunna stå klar nästa år.

Det här planeras inom projektet Low carbon logistics som leds av Energikontor Sydost.