Få förnyar sina avtalsservitut

1:47 min

Om ett år, den 31 december 2018, rensas avtalsservitut tecknade före den 1 juli 1968 bort ur fastighetsregistret, om de inte har förnyats av dem som har nyttjanderätten.

Servituten ger innehavarna rätt att använda brunnar, vägar och liknande resurser på andras fastigheter. 

Lantmäteriet försöker nu få så många rättighetsinnehavare som möjligt att förnya sina avtal. Korrekta avtalsservitut gäller i princip i all evighet om inget annat avtalas. Men att inte förnya sitt avtal om tillgången till exempelvis en väg kan skapa problem för rättighetsinnehavaren.

Problem och krångel
– Det här kan ställa till en del problem och krångel för den som använder vägen. Det är därför det är viktigt att man gör en förnyelse av den här rättigheten, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Problemet kan uppstå om någon köper en fastighet där rättighetsinnehavarens avtalsservitut inte syns i fastighetsregistret. Den nye ägaren kan då hävda köp i god tro, och alltså inte erkänna avtalet. 

Måste förnyas
Lantmäteriet bedömer att cirka 50 procent av dessa avtal, från tiden före 1 juli 1968, fortfarande gäller och därför bör förnyas.

Här finns Lantmäteriets frågor och svar om förändringen.