Ökad risk för översvämning i Ronnebyån och Mörrumsån

2:21 min

Vattennivån i både Mörrumsån och Ronnebyån fortsätter att stiga och enligt SMHS:s hydrolog Gustav Carlsson tyder allt på att vädervarningen kommer att skärpas.

Idag ligger det en klass 1-varning för Ronnebyån och Mörrumsån eftersom det är risk för mindre översvämningsproblem. Men när nu vattennivån i åarna blir allt högre så ökar risken för översvämningar och det är i samband med detta som SMHI kan komma att höja vädervarningen. 

Vattennivåerna fortsätter stiga hela tiden så långt jag kan se i våra modeller 

Gustav Carlsson berättar att SMHI:s modeller sträcker sig till den 11 januari och nivåerna kommer att ligga höga fram tills dess. 

– Sannolikt kommer det fortsätta att vara höga vattennivåer även efter det.