Vattenvarningar för åar i länet

SMHI har nu utfärdat en klass 1-varning för höga flöden även för Mieån och Skräbeån som Holjeån rinner ut i.

Sedan tidigare finns det varningar för både Mörrumsån, Ronnebyån och Bräkneån.

Vattenflödena förväntas öka resten av veckan och det finns risk att varningsläget höjs till klass 2, främst i Ronnebyån men även Mörrumsån enligt SMHI.