Historien om de bortrövade barnen växer

0:59 min

De bortrövade syskonen i Emmaboda kommun har ett tvåårigt syskon i Karlskrona som Socialnämnden beslutat att omedelbart omhändertaga.

Pappan, som är häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov, har ytterligare ett barn. Barnet är två år gammalt och bor i Karlskrona. 

Efter att syskonen fördes bort i början av december beslutade Socialnämnden i Karlskrona att omedelbart omhändertaga tvååringen med hänvisning till, LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Anledningen är att Socialnämnden anser att det kan finnas en allvarlig risk för att barnets hälsa och utveckling kommer till skada.

Pappan överklagade beslutet från Förvaltningsrätten men domen fastslogs i Kammarrätten strax innan jul. Där beslutades att tvååringen omedelbart ska omhändertagas under tiden Socialtjänsten gör en utredning kring barnet.

Tvååringen och mamman enligt domen försvunna
I domen från 21a december står också att tvååringen och mamman varit försvunna sedan syskonen fördes bort från skolan i Emmaboda kommun.

P4 Blekinge har pratat med flera personer med insyn i ärendet men har inte lyckats bekräfta om kvinnan och barnet är återfunna.

När vi pratar med mammans offentliga biträde Susanne Jirestig säger hon att hon sökt mamman vid flera tillfällen utan framgång.

Det är nu upp till Socialtjänsten att verkställa beslutet om omhändertagande.