Hörselskador på fritiden kan bli vanligare

1:56 min

På våra arbetsplatser skyddas vi mot höga ljudvolymer, men mot starka ljud i vardagen har vi inte samma skydd.

Det har blivit vanligare att människor utan att tänka på det utsätter sina öron för oljud på fritiden, menar Kerstin Linde på Hörselskadades Riksförbund i Blekinge

Arbetsplatser där hög volym förekommer måste enligt lag ha hörselskydd i dag, vilket gjort personer mer medvetna om riskerna. Men de ljud som vardagen ger ifrån sig är vi mindre skyddade emot.

– Vi har mer medvetna personer som finns i en bullrig miljö, men annars upplever jag att vi är invaggade i en falsk trygghet. "Man ska bara slå in en spik", "man ska bara använda borrmaskinen lite"; fritidssnickaren tror jag ligger illa till för att bli en framtida patient här, säger audionomen Gunilla Möller.

Risker i vardagen
Det finns mängder av saker i vår vardag som kan skada hörseln. Allt ifrån vanliga hushållsprodukter till gräsklippare och hög musik. Och även om till exempel hög musiklyssning i hörlurar ännu inte märkts av som en orsak till att fler söker sig till landets audionommottagningar, kan det i framtiden mycket väl vara allt vanligare, förklarar Gunilla Möller.

– De flesta av de fallen hamnar på vårdcentralen, om man får en tillfällig skada med tinnitus. När man får för många tillfälliga hörselnedsättningar får man en permanent skada och de som lyssnat på för mycket hög volym i sina hörlurar har nog inte hunnit komma hit än. Det kommer dröja fem, tio, femton, tjugo 20 år innan de är här.