Regnet dränker skogsindustrin i problem

1:25 min

En mild vinter kombinerad med mycket regn orsakar problem för skogsindustrin i södra Sverige. Leriga vägar sätter käppar i hjulen.

Mjuka och leriga skogsvägar i Blekinge gör att de tunga timmerbilarna får svårt att komma fram, vilket kan leda till virkesbrist som i sin tur kan göra att industrin tvingas minska på takten.

– Den stora nederbörden som fallit under höst och vinter ställer givetvis vår försörjning på sin spets, säger Sofia Petersson, virkeschef på Södra Skogsägarna.

Ställer krav
Ännu så länge har man lyckats få fram tillräckligt mycket virke. Men det har ställt stora krav på planering av avverkningarna och samordning av transporter.

– Hela tiden är det att ha en tät kommunikation med våra transportörer för att de få bästa förutsättningarna att upprätthålla arbetet och minimera stillestånd, säger Sofia Petersson.

Rosar riset
Företaget har i ett par års tid jobbat med en så kallad markskoningsgaranti där man informerat markägarna om att bland annat lägga ris i blöta partier just för att förbygga situationer som denna vinter, och det spelar stor roll det blöta och milda vädret fortsätter, säger Sofia Petersson.