Ledning för stödboende saknar kunskap och kompetens

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar skarp kritik mot ett stödboende i Olofström.

Boendet saknar rutiner gällande inskrivning och vård av ungdomar och enligt Ivo:s inspektion saknar ledningen för boendet kunskap och kompetens som behövs för att driva ett stödboende. 

Myndigheten ålägger nu ägaren till boendet att göra lämpliga åtgärder innan den 15 januari innan Ivo beslutar om ett vite på 100 000 kronor.