Advokaten lämnar in lista på PFAS-sjukdomar

2:40 min

Tingsrätten har nu fått en lista över de skador som de boende i Kallinge menar har drabbat dem genom att de har druckit PFAS-förgiftat vatten.

Längre fram blir den rättegång där Ronneby miljöteknik - som levererat vattnet - kan bli skadeståndsskyldig.

Göran Starkebo som är advokat för de drabbade Kallingeborna anser att det är en personskada att ha fått höga halter av PFAS-ämnen i kroppen i kroppen. 

– Eftersom det är förenat med en ökad sjukdomsrisk och kroppen är förändrad, säger han. 

Dessutom, menar han, har Kallingeborna utsatts för en stark oro. 

– Den oron är i sig en personskada, säger han. 

Vad har ni för bevis? 

– Vi har sakkunniga vittnen som visar på tydliga samband mellan PFAS-ämnen och olika sjukdomar. Studier visar på en antal olika cancerformer och reproduktionsförmågan.