Östersjöns tillstånd oroar Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är bekymrad över situationen i Östersjön. Torsken i östra beståndet är hårt utsatt och mår dåligt på flera sätt.

Enligt HaV gör klimatförändringarna att Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker, vilket påverkar torskbeståndens utveckling.

– Det pågår mycket arbete för att förbättra miljötillståndet, men det kommer att ta tid innan vi ser effekter, säger Mats Svensson, chef för havs- och vattenförvaltningen.

Utsläppen av näringsämnen minskar men övergödning är fortfarande ett stort problem.

97 procent av Östersjön är påverkat av övergödning och utbredningen av syrefria bottnar ökar.

Den 29 maj kommer internationella havsforskningsinstitutet (ICES) med nya vetenskapliga råd som ligger till grund för EU:s förhandlingar om fiskekvoter bla för torsk.