Fler nykterhetskontroller av yrkesfartygen

2:08 min

Efter sommarens olyckor när två lastfartyg gick på grund i den svenska skärgården har Kustbevakningen ökat antalet nykterhetskontroller av yrkessjöfarten.

De befäl som hade ansvaret för de olika fartygen när grundstötningen ägde rum var onyktra och efter det väcktes frågan om att fler tester av nykterheten till sjöss behövdes göras.

– Den stora skillnaden är att vi har riktat verksamheten mot yrkessjöfarten, säger Erik Hedin är befälhavare på Kustbevakningen i Västervik.

Efter att under flera år ha riktat in sig på att kontrollera fritidsbåtar ville myndigheten få en bredare bild av nykterheten till sjöss och gjorde därför en extra satsning mot yrkessjötrafiken under en månad i början av förra året.

När det sen visade sig att de ansvariga befälen på de två lastfartyg gick på grund i den svenska skärgården förra sommaren, varit onyktra under olyckorna sattes ytterligare fokus på frågan om säkerheten till sjöss.

Kustbevakningen valde att göra en ny satsning mot yrkessjötrafiken. Mellan oktober och december förra året kontrollerades 98 yrkesfartyg som kom till hamnar på olika platser i landet och 230 personer fick blåsa.

– Yrkessjöfarten sköter sig mycket bra, vi har haft ett väldigt lågt utfall på de kontroller som vi har utfört, säger Erik Hedin.

Endast en person med över tillåtna värden av alkohol i kroppen upptäcktes men trots det låga utfallet har Kustbevakningen valt att permanenta de ökade kontrollerna i sin verksamhet, vilket Erik Hedin ser som positivt:

– Att man har nyktra befäl på bryggan under inseglingen till hamn är av stor vikt, det kan väldigt stora konsekvenser om man går på grund.

Men trots att fler yrkesfartyg har kontrollerats är det en stor andel av fartygen som inte kan kontrolleras utan att det finns starka misstankar om brott. Det handlar om internationell rätt där Kustbevakningen bara får kontrollera fartyg som kommer till svenska hamnar. 

– Vi utför inga slumpmässiga kontroller av sådan trafik, vi måste ha någon form av beteende som gör att vi tror att det är något som är fel, säger Erik Hedin.