Populärt med askgrav

1:52 min

Nu syns en helt ny trend på landets kyrkogårdar. Många av kistgravarna byts ut mot så kallade askgravar istället.

De gamla kistgravarna står inte längre högt i kurs. Istället väljer de flesta en askgrav där urnor från olika personer begravs på samma ställe, men med en egen mindre sten.

Man vill slippa skötseln av en gravplats, men samtidigt vill man ha en särskild plats att gå till och sörja

- Man vill slippa skötseln av en gravplats, men samtidigt vill man ha en särskild plats att gå till och sörja där det finns uppmärkt med namn och födelseår, säger Ulrika Haraldsson på länsstyrelsen i Blekinge.

De senaste åren har länsstyrelsen i Blekinge fått ta emot alltfler förfrågningar från församlingar som vill omvandla traditionella kistgravar till enklare askgravar där kyrkogårdsförvaltningen sköter underhållet.

Flera enskilda kistgravar slås istället ihop till en enda stor askgravplats där upp till 20 urnor från olika personer kan rymmas.

Varje urna får en egen mindre sten, och på Vämö kyrkogård i Karlskrona går det också att sätta snittblommor i en vas och sätta en lykta.

Hendrik van t Ende är arbetsledare på Vämö kyrkogård i Karlskrona, och han bekräftar att det är underhållet de flesta vill slippa.