Nya riktlinjer för eldningsförbud på väg

1:56 min

Ett eldningsförbud kan se olika ut beroende på var i landet det har utfärdats. Nu arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med att ta fram gemensamma riktlinjer.

Det är länsstyrelser och i vissa fall även kommuner som utfärdar eldningsförbud. 

Att det saknas gemensamma riktlinjer blev enligt Martin Petersson, som är krisberedskapssamordnare på länsstyrelsen i Blekinge, extra tydligt under förra årets torra sommar.

– I vissa län kunde man grilla med både kol och gasol medan det var förbjudet i andra län säger han.

MSB räknar med att kunna publicera ett vägledande dokument i mitten av maj. Martin Petersson är en av dem som deltagit i arbetet.

– Min förhoppning är att vi ska få fram en gemensam terminologi och att eldningsförbuden ska se ut på ungefär samma sätt över hela landet, säger han.

Hur tror du att eldningsförbudet i Blekinge kommer att påverkas?

– Den enskilde kommer sannolikt att få ett större utrymme att göra en egen bedömning.