Nya sträckningen på E22 överklagas

1:55 min

Ett tiotal markägare planerar just nu sitt gemensamma överklagande gällande den så kallade trafikplanen för E22:an som presenterades för snart två veckor sedan.

Lantbrukarnas argument är att vägen kommer att göra stora ytor åkermark obrukbar och att resterade mark skadas då grundvattennivåerna sänks med flera meter i samband med bygget.

– Jag har tyvärr ingen förståelse för hur Trafikverket har resonerat, säger lantbrukaren Markus Karlström som är en av de drivande i det så kallade bondeupproret.

Byggstarten av vägen som passerar norr om Jämjö, är satt till 2021.

Trafikverket har tidigare meddelat att även om sträckningen överklagas så ska det inte innebära några förseningar, förutsatt att det inte får något gehör.