Ingen ansvarsfrihet för socialnämnden – föreslår kommunens revisorer

2:19 min

Kommunens revisorer riktar hård kritik mot socialnämnden.

Karlskrona kommun höll på onsdagsförmiddagen en presskonferens angående att socialnämnden under senaste året gjort ett underskott på 77,7 miljoner kronor – en avvikelse på 38 procent mot fastslagen budget. 

Revisorerna menar att nämnden brustit i ledning, styrning, uppföljning och kontroll, därför rekommenderar man inte att man ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

– Det är ledamöterna i socialnämnden som vi föreslår inte ska erhålla ansvarsfrihet från fullmäktige. Om fullmäktige beslutar i enlighet med vårt förslag så ligger bollen hos dem vad det gäller åtgärder, säger Mats Nilsson vice ordförande Karlskrona kommuns revisorer. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om detta vid sitt sammanträde i maj.

P4 Blekinge söker under onsdagen Ingrid Hermansson (C) som var socialnämndens ordförande under större delen av 2018.