Blekingeföreningar är sämst på att söka bidrag

1:10 min

Föreningslivet i Blekinge är sämst i landet på att söka pengar från Arvsfonden. Det vill Arvsfonden ändra på.

2017 beviljade Arvsfonden stöd till Blekinges föreningsliv på 4,9 miljoner, bland annat stöd till Rid- och körsällskapet Sporren för att anlägga en grusbana. Men under 2018 så beviljades 300 000 kronor. Det motsvarar två kronor per invånare, jämfört med rikssnittet som ligger närmre 30 kronor per invånare. 

Att Blekinge får mindre kan förklaras på flera sätt, enligt Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

– Blekinge är ett av de mindre länen, så det är inte så konstigt att länet får ganska lite, men det är inte föreningslivets fel. Vi är hela Sveriges arvsfond och vill att fler ska söka stöd.

Även förra året var Blekinges föreningar dåliga på att söka stöd och då besökte Arvsfonden länet för att träffa föreningsliv och tjänstemän och berätta om stödet.

Gav det nån effekt?

– Inte än, men vi märkte att det fanns ett stort intresse. Det var många föreningar som ville testa sina idéer.

Arvsfonden ger stöd till projekt för barn och unga och personer med funktionsnedsättningar.