Våldsbejakande extremism i Blekinge kartläggs

3:27 min

I drygt ett halvår har länsstyrelsen i Blekinge kartlagt våldsbejakande extremism, såväl politisk som religiös. Och i alla länets kommuner har de hittat spår av extremism.

Arbetet påbörjades under förra hösten och beräknas pågå i minst ett år innan det insamlade materialet ska analyseras.

Länsstyrelsen letar efter signaler som går att koppla till våldsbejakande extrema miljöer dels i det fysiska rummet så som ute på gatan eller i klassrummen på skolorna, men även i det digitala rummet, på sociala medier och populära forum.

– Lite förvånad är jag nog att det finns alla miljöer representerade i vårt län. Jag är glad att vi gör kartläggningen om vi säger så, säger Annie Lees som är brottsförbyggande samordnare på länsstyrelsen i Blekinge.