Karlskronas nöjesliv får lågt betyg - dansmöjligheter efterfrågas

1:23 min

Karlskronas nöjesliv får 3,5 i betyg på en tiogradig skala i den kartläggningen har gjorts genom att Karlskronabor, besökare och lokala krögare har fått svara på en enkätundersökning.

För att ta reda på hur det står till med Karlskronas nöjesliv så har kommunen tillsammans med centrumföreningen och lokala krögare och  låtit genomföra en kartläggning av nöjeslivet.

– Omsättningstillväxten i Karlskrona är väldigt mycket högre än i många andra kommuner. Vi har bra restauranger och det går bra för dem, säger Pia Holgersson näringslivschef på Karlskrona kommun.

Men är restauranger samma sak som nöjesliv?

– Det kan man ju inte säga men nöjeslivet är ofta kopplat till restaurangerna. Undersökningen visar också att i vissa åldersgrupper finns det en önskan om att få fler ställen med möjlighet till dans, Pia Holgersson.