Oklart om vårdgarantin följs i Blekinge

1:54 min

Vid årsskiftet skärptes vårdgarantin inom primärvården, men eftersom Region Blekinge ännu inte rapporterat någon statistik går det inte att se om den uppfylls.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man nu har rätt till en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad personal inom tre dagar.

För att se till att lagen efterlevs måste därför alla regioner från årsskiftet rapportera till Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetsgivare- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner, hur det går.

Men Region Blekinge har ännu inte lyckats rapportera in någon statistik, säger Agnes Lindeberg som är ansvarig för vårdgarantin i Blekinge.

Det beror på den mänskliga faktorn och vi har haft svårt att rekrytera inom den sektorn.

Den del som gäller primärvården förstärktes vid årsskiftet till tre dagar. Och för att kontrollera att lagen uppfylls begärde SKL in löpande statistik från alla regioner från årsskiftet. I landet som helhet är det nu bara fyra av 21 regioner som släpar, och Blekinge är en av dem.

Men vården ska man ju få i alla fall, säger Harald Grönkvist som är ansvarig för vårdgarantin på SKL:

– Det äventyrar inte möjligheten att få vård men visst vore det önskvärt att det vore klart tidigare.

Agnes Lindeberg hoppas att rapporteringen ska vara igång senast i september.