Anställda på Ekliden varnar för vanvård

3:32 min

Anställda på äldreboendet Ekliden i Karlskrona varnar för att ytterligare besparingar kan leda till ren vanvård.

Redan nu kan det, enligt de anställda vi talat med, hända att äldre inte kommer ut på flera veckor, trots att de betalar för en promenad i veckan. De anställda vi pratat med vill vara anonyma.

Vi har hyresgäster på Ekliden som har suttit inne väldigt länge, det kan bli veckovis

I den budget som nyligen togs för nästa år ligger besparingar på ytterligare 8,7 miljoner och sedan ytterligare 4 miljoner till 2021.

Flera anställda vi talat med menar att de redan idag bedriver förvaring av de gamla. Personalen hinner inte göra något utöver att hålla de boende hela och rena och ge mat och mediciner.

Utöver det betalar de äldre för en timmes social aktivering i veckan. Det kan vara promenader, spela spel eller bara helt enkelt sitta ner och prata. Men det hinns inte med.

Grundbemanningen är två personal på tio boende, men om något inträffar blir det bara en kvar.

Enhetschefen på Ekliden,Carina Olsson, tillbakavisar den här bilden. Hon menar att de boende får den sociala aktivering de betalar för, och att det inte bedrivs någon förvaring av de boende.

Hon tycker tvärtom vården har blivit bättre på Ekliden, och hänvisar till en brukarundersökning från 2018 där alla som svarat tyckte det var lätt att få kontakt med personalen, och att de kände sig trygga med boendet.