Här kan du lyssna på hela debatten

6:38 min

Ordförande i äldrenämnden i Karlskrona Eva-Lotta Altvall (S) vill att hemtjänst och äldrevård ska undantas när nämnden ska spara mer.

Redan i år har äldreförvaltningen i Karlskrona fått tolv miljoner mindre från staten att röra sig med, plus ett besparingskrav på tre miljoner som ligger kvar sedan tidigare.

Och i den budget som nyligen togs för nästa år ligger besparingar på ytterligare 8,7 miljoner och sedan fyra miljoner till 2021.

Men Eva-Lotta Altvalls ambition är att det inte ska sparas mer på hemtjänst och äldrevård utan att det blir nerdragningar på annat håll inom nämndens ansvarsområde.