Studenter ska hjälpa studenter att stanna på BTH

3:43 min

De senaste åren har Blekinge tekniska högskola, BTH, haft svårt att behålla ingenjörsstudenter till examen och nu satsar skolan på att lösa problemet.

De senaste åren har BTH kämpat med att få studenter att slutföra sina ingenjörsutbildningar då vissa av kurserna upplevs som väldigt svåra.

På vissa utbildningar har färre än hälften av de elever som började hoppat av innan år två, något som blivit ett problem för högskolan.

Därför påbörjades det för ett år sedan ett projekt som går ut på att studenter som kommit längre på utbildningen ska hjälpa de nya studenterna i vissa av de svåraste kurserna. Nu utökas det arbetet och alla nya studenter vid ingenjörsprogrammen ska kunna få hjälp i svåra kurser.

– Vi tror på den här metoden och det har visat sig, kanske inte ännu hos oss på BTH, men på andra lärosäten att det här är väldigt positivt och ger bra utslag resultatmässigt, säger Lena Prinselaar, SI-koordinator vid BTH.

En av SI-ledarna det gångna året är Alexis Andrei som till hösten börjar sitt femte år som civilingenjör i maskinteknik vid BTH. Han önskar att han hade kunnat få den hjälp som dagens nya studenter erbjuds.

– Det hade varit bra för mig om det hade funnits redan sedan tidigare, det hade hjälpt mig i mina studier och lite hur man tänker. Det kan vara svårt i början att veta studieteknik, hur man ska plugga, vilka lärare man ska kontakta och hur allt fungerar, säger han.